Integriteit en vertrouwen

Integriteit en vertrouwen
Als opdrachtgever moet u er zeker van kunnen zijn dat wij en onze vervoerspartners  in alle opzichten integer opereren  en betrouwbaar zijn. In onze sector letten wij daar continue op en monitoren wij onze dienstverlening. Daarnaast verwerft Transvision  een groot deel van haar opdrachten via aanbestedingen. Hierbij is het voor ons van het grootste belang dat de mededingingsregels in de dagelijkse werkzaamheden worden nageleefd.

Compliance Regeling Mededinging 
Om dit goed te waarborgen werken wij met een Compliance Regeling Mededinging en is er een Compliance Officer aangesteld. De sleutelfiguren binnen onze  organisatie hebben een commitment afgesloten waarin zij zich verbinden aan deze Compliance Regeling Mededinging.

De Compliance Regeling Mededinging kunt u - indien u dat wenst – opvragen bij de Compliance Officer van Transvision.