Innovatie met VITA
De ontwikkeling van VITA is een innovatie van Transvision om verschillende mobiliteitsdiensten en vervoersmodaliteiten bij elkaar te brengen zodat de reiziger naar eigen keuze, zich op de meest optimale wijze kan verplaatsen,. Hierin zijn de randvoorwaarden die vanuit het van overheidswege georganiseerde doelgroepenvervoer worden meegegeven, geïntegreerd. Er bestaat een brede maatschappelijke ontwikkeling richting integratie van OV met doelgroepenvervoer maar ook van OV met andere vervoersmodaliteiten zoals (deel)taxi, huurauto, fiets etc.
Transvision realiseert zich dat er wellicht vragen voortkomen uit het feit dat Transvision haar tijd ver vooruit is met het ontwikkelen van VITA. Transvision heeft hier veel in geïnvesteerd en is de eerste die dit werkend heeft voor alle vervoersmodaliteiten inclusief OV en doelgroepenvervoer.

Wat is VITA?
VITA is een boekingstool die volledig door Transvision is ontwikkeld. Klanten boeken in VITA eenvoudig reizen over meerdere vervoerssystemen heen. Aangesloten vervoerssystemen zijn Valys, OV en diverse Wmo systemen. De klant voert de gegevens van de gewenste reis in VITA in, waarna VITA de diverse reisopties overzichtelijk weergeeft. Vervolgens kan de klant een weloverwogen keuze maken voor de beste vervoersoptie(s) voor de gewenste reis.

Voordeel van VITA
Het voordeel van VITA is dat de klant overzicht heeft in de verschillende vervoerssystemen met de daarbij behorende budgetten en mogelijkheden. Door de reis via VITA te boeken hoeft de klant niet zelf uit te zoeken via welk vervoerssysteem en budget er gereisd kan worden omdat VITA alle mogelijke opties toont. Hiermee vergroot VITA de service aan de klant en draagt het bij aan de zelfredzaamheid. Dit sluit aan bij het overheidsbeleid ten aanzien van de inclusieve samenleving en integratie van doelgroepenvervoer en regulier OV.

Kosteloos gebruiksgemak
Het gebruik van VITA is kosteloos voor de klant. Het biedt de klant gebruiksgemak en overzicht. VITA biedt de klant meer keuzevrijheid in de wijze van het boeken van reizen. Naast het gebruik van VITA blijft het voor de klant altijd mogelijk om via de reguliere kanalen van de diverse vervoerssystemen reizen te boeken.

Beveiliging en bescherming persoonsgegevens
VITA wordt aangeboden op het platform Cubigo. Dit is een internet platform voor ouderen, waar zij op een gebruiksvriendelijke manier informatie, zorg, producten en diensten kunnen gebruiken. Het gebruik van VITA verplicht tot geen enkele andere dienst van Cubigo.
VITA slaat geen persoonsgegevens op, maar haalt deze op uit de diverse vervoerssystemen. Doordat er geen opslag van persoonsgegevens plaats vindt op VITA zijn deze persoonsgegevens ook niet beschikbaar voor Cubigo. Cubigo beschikt alleen over de persoonsgegevens die zijn ingegeven bij het aanmaken van een Cubigo-account. De klant heeft de vrijwillige keuze om zelf extra persoonsgegevens toe te voegen aan diens Cubigo-account, maar dit is niet verplicht. Transvision zal nooit op eigen initiatief klantgegevens verstrekken aan Cubigo. Klanten die gebruik willen maken van VITA op het Cubigo platform moeten zich daar zelf voor aanmelden en zelf akkoord gaan met de algemene voorwaarden van zowel VITA als Cubigo. Klanten worden hierover goed geïnformeerd op de website van Valys en bij het aanvragen van een Cubigo account. Het aanmelden voor VITA en Cubigo – en het accepteren van de daarbij behorende algemene voorwaarden – is niet verplicht, maar berust op een vrijwillige en autonome beslissing van de klant.
De tool VITA is ontwikkeld door Transvision. VITA valt onder de systemen van Transvision die allen zijn beveiligd op het hoogste niveau en zijn gecertificeerd volgens de ISO 27001 norm van gegevensbescherming. Transvision werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Deze wetgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en kent nog strengere eisen.

Q&A

Wat is VITA?
VITA is een boekingstool die volledig door Transvision is ontwikkeld. Klanten boeken in VITA eenvoudig reizen over meerdere vervoerssystemen heen. Aangesloten vervoerssystemen zijn Valys, OV en diverse Wmo systemen. De klant voert de gegevens van de gewenste reis in VITA in, waarna VITA de diverse reisopties overzichtelijk weergeeft. Vervolgens kan de klant een weloverwogen keuze maken voor de beste vervoersoptie(s) voor de gewenste reis.

Welk voordeel heeft VITA voor de klant?
Het voordeel van VITA is dat de klant overzicht heeft in de verschillende vervoerssystemen met de daarbij behorende budgetten en mogelijkheden. Door de reis via VITA te boeken hoeft de klant niet zelf uit te zoeken via welk vervoerssysteem en budget er gereisd kan worden omdat VITA alle mogelijke opties toont. Hiermee vergroot VITA de service aan de klant en draagt het bij aan de zelfredzaamheid. Dit sluit aan bij het overheidsbeleid ten aanzien van de inclusieve samenleving en integratie van doelgroepenvervoer en regulier OV.

Wat kost het gebruik van VITA?
Het gebruik van VITA is gratis.

Is het gebruik van VITA verplicht?
Nee, Transvision biedt VITA aan als een extra service. Telefonisch en online boeken via Mijn Valys blijft gewoon mogelijk.

Waarom biedt Transvision VITA aan als er ook telefonisch of online via Mijn Valys kan worden geboekt?
VITA geeft de klant meer overzicht in diens mobiliteit. Door alle verschillende vervoerssystemen is het soms niet meer duidelijk voor de klant welk systeem er gebruikt moet worden voor welke rit. VITA is hier een handig hulpmiddel, omdat in één duidelijk overzicht wordt getoond welke reismogelijkheden de klant heeft en wat de kosten per reismogelijkheid zijn. Het staat klanten vrij om in plaats van VITA telefonisch of online via Mijn Valys te boeken.

Als de klant eenmaal VITA gebruikt kan deze dan ook nog telefonisch en online boeken?
Ja dit blijft gewoon mogelijk, het gebruik van VITA verandert daar niets aan.

Wat hebben VITA en Cubigo met elkaar te maken?
Cubigo is het digitale platform waarop VITA wordt aangeboden.

Wat is Cubigo?
Cubigo is een gebruiksvriendelijk platform dat speciaal ontwikkeld is voor ouderen. Via Cubigo wordt de klant in staat gesteld om zo veel mogelijk zelf te regelen, zoals vervoer via VITA.

Is het gebruik van VITA veilig?
Ja, alle systemen van Transvision, waaronder VITA begrepen, zijn beveiligd op het hoogste niveau en zijn gecertificeerd volgens de ISO 27001 norm voor gegevensbescherming.

Is de privacy van klanten geborgd in VITA?
Ja, Transvision werkt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Deze wetgeving vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en kent nog strengere eisen.

Slaat VITA klantgegevens op?
Nee, VITA slaat geen gegevens op.

Hoe komen de klantgegevens dan in VITA?
VITA haalt (persoons)gegevens die relevant zijn voor het boeken van reizen tijdelijk op uit de achterliggende systemen zonder deze op te slaan.

Verstrekt Transvision op eigen initiatief klantgegevens aan Cubigo?
Nee, klanten die gebruik willen maken van VITA op het Cubigo platform moeten zich daar zelf voor aanmelden en zelf akkoord gaan met de algemene voorwaarden van zowel VITA als Cubigo. Klanten worden hierover goed geïnformeerd op de website van Valys en bij het aanvragen van een Cubigo account. Het aanmelden voor VITA en Cubigo – en het accepteren van de daarbij behorende algemene voorwaarden – is niet verplicht, maar berust op een vrijwillige en autonome beslissing van de klant.

Over welke persoonsgegevens beschikt Cubigo?
Cubigo beschikt alleen over de persoonsgegevens die zijn ingegeven bij het aanmaken van een Cubigo-account. De klant heeft de vrijwillige keuze om zelf extra persoonsgegevens toe te voegen aan diens Cubigo-account.

Is er een scheiding tussen de klantdata van Transvision, Valys en VITA?
Ja, voor alle systemen geldt dat alleen de klantdata die noodzakelijk is voor het uitvoeren van een bepaalde dienst beschikbaar is. Hiermee wordt voldaan aan de eis tot data minimalisatie en wordt voorkomen dat klantdata zichtbaar is in andere systemen. In VITA zelf worden geen persoonsgegevens opgeslagen.