Uitvoering van de Wmo
De Gemeente Amsterdam, afdeling Zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Voor de praktische uitvoering van AOV heeft de afdeling Zorg van de Gemeente Amsterdam met Tranvision een contract afgesloten. Transvision verzorgt, organiseert en regelt uw reis. 

Boek hier uw reis voor AOV-Amsterdam

Onderzoek AOV-Amsterdam
Bureau Muzus doet in opdracht van de Gemeente Amsterdam onderzoek naar de ervaringen en wensen van Amsterdammers die gebruik maken van het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), zodat het vervoer in de toekomst verder kan worden verbeterd. Daarvoor is uw hulp nodig. Wat zijn uw bestemmingen, hoe ervaart u de ritten en hoe verloopt de communicatie tussen u en de vervoerder? Vertel het Bureau Muzus in een interview. Doet u mee? Neem dan a.u.b. contact op via e-mail (doelgroepenvervoer@amsterdam.nl), telefoon of WhatsApp: 06-214 636 65 (Sophie Boonen van Muzus).

Klachten
Indien u suggesties of klachten heeft over de AOV, horen we dat graag van u. Uw klachten nemen we serieus en handelen we zorgvuldig af. Dit vindt altijd plaats in een nauwe samenwerking tussen Transvision en de afdeling Zorg van de Gemeente Amsterdam. Wij blijven, op basis van eventuele klachten, onze dienstverlening verbeteren.

Uw klacht kunt u zowel bij Transvision indienen als bij de Afdeling Zorg van de Gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld als:

  • Uw klacht niet specifiek Transvision betreft
  • U niet goed weet bij wie u terecht kunt met uw klacht
  • U de afdeling Zorg van de Gemeente Amsterdam als eindverantwoordelijke wilt aanspreken. Dit doet u via de link www.amsterdam.nl/zorg.

Mocht u, als klant van AOV Amsterdam, niet tevreden zijn over de klachtbehandeling door Transvision, dan is het mogelijk om de Gemeentelijke Ombudsman als tweedelijns klachteninstantie te benaderen